Kvalitetspartner
Utbildningar

Under ledning av Per Gustafsson

 • Truckar
  • Alla förekommande typer
  • Vi följer från och med 2011 TLP-10
 • Mobila Arbetsplattformar
  • Alla förekommande typer
  • Bygger på den Internationella standarden SS ISO 18878:2004
   Mobila Arbetsplattformar - Utbildning för operatörer/förare
 • Hjullastare
  • Alla förekommande typer
  • Godshantering / Anläggning
  • Kompetensprov & Yrkesbevis
 • Grävmaskin / Grävlastare
  • Kompetensprov & Yrkesbevis
 • Bakgavellyftar
 • Repetitionsutbildningar
  • Repetition av samtliga utbildningar
  • Obs! Heta Arbeten & Mobila Plattformar har en femårsintervall.
 • Säkra Lyft - Vi utbildar er personal inom:
  • Travers, Telfer & Kranar.
  • För att få använda lyftanordningar måste arbetstagaren inneha dokumenterad utbildning samt arbetsgivarens skriftliga tillstånd.
 • Fordonsmonterad kran
  • Under och över 18t/m
  • Kompetensprov & Yrkesbevis

Under ledning av Conny Klingborg

 • Allmänt Brandskydd
 • Heta Arbeten
  • Certifiering enligt SBFs krav
 • Start av Intern Brandskyddskontroll
  • Hjälp att starta IBK inom företaget.

Under ledning av utbildad instruktör

 • Fallskydd / Arbete på hög höjd
  • Genomgång och förevisning av olika sorters personlig fallskyddsutrustning. Grundläggande kunskaper i fallskydd vid arbete på hög höjd.
   Besiktning och periodisk kontroll av fallskydd av följande märken:
   Miller, Komet, Troll, Meckel, Antec, Swelok, Söll Sala samt Protecta
   Företaget får sin egen besiktningsman som kan kontrollera utrustning när den har använts.Tveksamheter i utrustningens kondition kan snabbt avgöras. Den lagstadgade periodiska kontrollen utförs av samma person.
 • Evakuering / Räddning
  • Tiden går fort när man hänger i en sele efter ett fall. Den skadade personen måste snabbt tas om hand. Kursen går igenom räddning både uppåt och neråt samt själv- evakuering. Praktiska övningar där deltagarna får pröva själva.
 • Ställningsbygge upp till 9 meter (certifierad av BYN)
  • Hantverkarställning, rullställning och fasadställning. Alla ställningar måste byggas korrekt föratt säkerheten och hållfastheten skall kunna garanteras. För att bygga och/eller modifiera en ställning krävs att personen som gör detta har gått utbildningen.
 • Motorsåg
  • A - vedkapning, bygg
   Skötsel av sågen och övrig utrustning. Genomgång av vilken skyddsutrustning man skall bära. Säkert handhavande och enklare kapning.
  • B - enklare trädfällning
   Alla moment i kursen bygger på att man skall jobba säker och ergonomiskt riktigt. Olika metoder att fälla träd. Upparbetning av trädet och tips som gör arbetet lättare.
  • C - avverkning, stormfällda och svår fällda träd, precisionsfällning
   Här lär ni er hur man tar sig an de besvärliga träden. Stormfällda, kraftiga lutningar, stammarmed stora spänningar. Fokus läggs på säkerheten kring arbetsmomenten.
  • E -trädbeskärning från mobil arbetsplattform/skylift
   Beskärning av enstaka grenar eller ett helt träd. Planering för att arbetet ska gå snabbt och säkert. Kaptekniker och hjälpmedel är några av de ämnen som tas upp på kursen.
 • Röjsåg
  • RA - grund, grästrimning
   Skötsel av sågen och övrig utrustning. Genomgång av vilken skyddsutrustning man skall bära.Olika typer av skärande verktyg. Säkert handhavande.
  • RB – skogsröjning
   Arbete med röjning av träd. Arbetsplanering och riktad fällning. Planering för att arbetet ska gå snabbt och säkert.